PLANEADOR DE ACTIVIDADES. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RENOVACIÓN